Veiligheid en gezondheid staan bij Bruil op nummer één. En dat is niet voor niks. Bruil is actief bezig met het programma ‘Bruil Veilig & Gezond’. Dit onderwerp verdient onze aandacht en inzet, omdat de veiligheid en gezondheid van onze collega’s ertoe doen.

Veiligheidscoördinator Jos van der Sluis

Sinds eind 2019 is Jos van der Sluis bij Bruil werkzaam als veiligheidscoördinator. Hij is samen met de directie verantwoordelijk voor het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de implementatie daarvan. Daarnaast ondersteunt hij de basis veiligheidskundige (BVK) en de locatieverantwoordelijke op de locaties met de praktische uitvoering van het beleid. Van beleid schrijven tot het daadwerkelijk veiliger en gezonder maken van de werkvloer.

Jos: ''Iets meer dan een jaar geleden werd ik benaderd door Bruil, met de vraag of ik met hen de uitdaging wilde aangaan om Bruil veiliger en gezonder te maken. Die uitdaging ben ik aangegaan. Samen zijn we gaan bouwen: we hebben een basisstructuur neergezet, waarin duidelijk wordt wat wij structureel willen verbeteren. Hieruit kwam een passend logo, een vaste agenda, een nieuwe opleiding voor de BVK en een nieuw beleid. Maar nog belangrijker is dat er op de werkvloer afgelopen jaar al veel aanpassingen zijn gedaan om veiliger en gezonder te kunnen werken. Mijn persoonlijke drijfveer? Veilige en gezonde werkplekken realiseren bij bedrijven. De kans op een ongeval voorkomen. En dat is ook de doelstelling van Bruil.” 
 

Programma Bruil Veilig & Gezond

Bruil bouwt aan een veilige en gezonde werkomgeving voor medewerkers, bezoekers, klanten en omgeving. Samen met Marketing, HR, lijnmanagement en directie heeft Jos het programma ‘Bruil Veilig & Gezond’ vormgegeven. Een campagne die gericht is op de werknemers van Bruil. Om het onderwerp te laten leven en om iedereen bewust te maken. Jos: ‘'Het beleid is erop gericht om gevaarlijke situaties weg te nemen en nieuwe gevaren te voorkomen. Zodat de kans op werkgerelateerd letsel, gezondheidsproblemen, materiële- en omgevingsschade wordt voorkomen.’’

 

Jos: ''Mijn persoonlijke drijfveer? Veilige en gezonde werkplekken realiseren en de kans op een ongeval voorkomen. Dat is ook de doelstelling van Bruil.’’

 

 

Veiligheid, gezondheid, vitaliteit

Waar veiligheid met name gericht is op de korte termijn, geldt gezondheid voor de lange termijn. Jos: ‘‘Bij gezondheid moet je bijvoorbeeld denken aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dingen die je nu nog niet merkt, maar over 15 á 20 jaar wel. Hier zit ook een stuk vitaliteit in. Hoe houd je je medewerkers fit en vitaal?’’
 
Ook op die laatste vraag geeft Bruil antwoord. Samen met fysiotherapeuten wordt er gekeken naar de ergonomie van medewerkers. Hoe zitten of werken zij? En hoe kan dit beter? Andere belangrijke onderwerpen die aan bod komen zijn hoe je goed slaapt, en natuurlijk: beweging. Ga een stuk wandelen, of bootcampen. In het begin van dit jaar wordt er een vitaliteitskalender voor het nieuwe jaar vastgelegd. Hiermee zorgt Bruil ervoor dat er structureel aandacht is voor dit belangrijke onderwerp.

Veiligheid en gezondheid doe je samen

Sinds kort is er op iedere locatie een basis veiligheidsdeskundige aangesteld. In februari starten zij met een opleiding. Zij zijn op locatie het eerste aanspreekpunt voor alles wat met veiligheid en gezondheid te maken heeft: zij bouwen mee aan een veilige en gezonde werkplek. Maar niet alles hoeft op de schouders van deze veiligheidsdeskundige terecht te komen. Veiligheid is een onderwerp van ons allemaal, het is van levensbelang. Hoe mooi is het als we elkaar aanspreken op onveilig gedrag? Jos: ‘‘Als we ergens middenin zitten, zien we zelf snel de gevaren niet meer. Zo werkt ons brein nu eenmaal. Het is dan juist heel erg prettig als een collega je erop attendeert. Zie het niet als kritiek, maar bedank diegene. Het kan zomaar zijn dat hij of zij jou heeft behoed voor een ongeval of materiële schade. Veiligheid en Gezondheid doe je niet alleen, maar met elkaar’’.

Doe je mee? Bekijk onze vacatures en misschien werk jij binnenkort ook in een Veilig & Gezond Bruil.

Terug naar overzicht