Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen: dat loopt als een rode draad door ons familiebedrijf. We zijn ons er bij Bruil terdege van bewust dat we niet alleen ons bedrijf, maar ook de wereld fatsoenlijk moeten doorgeven aan een volgende generatie. 

Transitie naar circulair opereren 

Bruil maakt de transitie van een klassieke leverancier in de bouw, gericht op volume en omzet, naar een toekomstig businessmodel dat zoveel mogelijk circulair opereert. We willen voorop lopen in de bouwsector, laten zien dat het anders moet en kan. Slimmer werken, digitalisering en duurzaam ondernemen gaan hand in hand. 

Onze missiepijlers geven de richting aan 

Onze strategie is er dan ook op gericht om hier continu aan te blijven werken, op alle niveaus: van de holdingdirectie tot aan iedereen op de vloer. Daarbij zetten we onze missiepijlers in om concreet richting te geven aan deze groene ambitie. Strategie is executie, zeggen wij, het moet met het dagelijks werk verweven zijn. 

Stappen zetten om toekomstgericht te bouwen

Duurzaamheid komt daarom niet alleen terug in ons strategisch plan, maar wordt concreet gemaakt in onze jaarplannen. Ook meten we de voortgang met KPI’s. Maar, het is een breed speelveld. Onder andere digitalisering, vermindering van afval, beperking van gebruik van schaarse primaire grondstoffen en fossielvrije energie zijn er onderdeel van. 

Dit betekent in de praktijk dat we stappen zetten om toekomstgericht te bouwen. Bijvoorbeeld met milieufootprints voor wanden en vloeren of door te onderzoeken of we cement kunnen vervangen door een minder CO₂-belastende grondstof. 

Het betekent ook dat we onze lichte bedrijfswagens vervangen door elektrische varianten en dat we ons oriënteren op hoe we ook het zware wagenpark kunnen verduurzamen. Met andere brandstof, andere vrachtwagens? Voor een aantal uitdagingen kunnen we zelf aan een oplossing werken, voor andere uitdagingen zijn we ook afhankelijk van andere partijen in de markt.

We werken aan een afvalvrij proces, door continu te verbeteren: wat kunnen we hergebruiken, wat kan anders in het productieproces? Hierbij werken we samen met externe partijen en drijven we sterk op input van onze medewerkers, die vaak precies weten waar kansen en bedreigingen liggen. 

Duurzaam werken vraagt iets van onze mensen

Dit streven naar duurzaamheid vraagt natuurlijk iets van de mensen die bij ons werken. Duurzaam werken moet business as usual zijn. Interne projecten die geïnitieerd worden leggen we langs de missiepijlers: draagt het bij aan ons grotere doel? Is dat niet zo, dan is het initiatief misschien wel goed, maar gaan we er niet vanzelfsprekend iets mee doen. 

Als je bij Bruil wilt werken, kan het geen kwaad jezelf eens te spiegelen aan deze pijlers en jezelf af te vragen of deze doelen bij jou passen. Zie je jezelf werken in een organisatie die deze ambitie zo uitspreekt en wil je je daar ook voor inzetten? Je bent van harte welkom!

Bekijk de vacatures