Onze missie

Bruil heeft een missie voor 2025: 
Slimme bouwproducten maken met minder materiaal

Bruil is een organisatie die verandert. Omdat het moet en omdat we het kunnen. We bestaan niet voor niets sinds 1906.

In 2025 zal meer dan de helft van onze omzet worden gerealiseerd met slimme producten en digitale productie. Wij bouwen aan en voor de toekomst en willen het gebruik van schaarse grondstoffen fors verminderen, anders organiseren en daardoor betaalbaar houden.

Deze missie is uitgewerkt in een zestal 'missiepijlers' die richtinggevend zijn voor ons:

  1. Wij bouwen op de kracht van onze mensen
  2. Wij zetten in op grondstoffen met toekomst
  3. Wij maken producten met fossielvrije energie
  4. Wij produceren afvalvrij
  5. Wij bieden de juiste mix van persoonlijk én digitaal klantcontact
  6. Wij optimaliseren uw én onze productieprocessen

Niet voor niets staat de kracht van onze mensen bovenaan: medewerkers maken tenslotte het verschil bij Bruil. In de korte animatie hieronder zijn de missiepijlers samengevat.